Menu Zavřeno

Aktuálně

Analýza potřeb

Od března budeme zpracovávat pro pět obcí analýzu potřeb v oblasti péče o seniory. 

Záměrem obcí Hať, Šilheřovice, Píšť, Vřesina u Hlučína a Darkovice vybudovat do budoucna zařízení pro seniory, které by bylo společné pro obyvatele těchto obcí. Je však nezbytné předem zjistit, co si občané přejí, jaké jsou zároveň možnosti  (např. dům s byty zvláštního určení, domov pro seniory apod.). 

V současné době jsou připravovány dotazníky pro občany, které budou následně distribuovány, vyhodnoceny a nejen na jejich základě budou stanoveny varianty řešení. 

Jarní škola Zdravých měst

Další jarní škola Zdravých měst se uskuteční již ve středu 20. 3., tentokrát v Klatovech. A jako na každé jarní škole, bude Dana Diváková lektorovat blok zaměřený na komunikaci  veřejností. 

Přidejte se i vy do této skvělé, inspirativní rodiny Zdravých měst.