Menu Zavřeno

O nás

Institut komunitního rozvoje (dále IKOR), spolek, je organizací dlouhodobě se věnující rozvoji lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji prostřednictvím projektů a programů podpořených z různých zdrojů včetně evropských.

IKOR je akreditovanou vzdělávací institucí MVČR a MPSV. 

Hlavním cílem IKOR je rozvoj občanské společnosti a to především podporou rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání, kulturního a společenského rozvoje komunit V rámci hlavních cílů organizace realizuje školení a vzdělávání pro NNO, veřejnou správu a podnikatelské subjekty, dále rekvalifikační kurzy pro osoby ohrožené sociální exkluzí, zpracovává a realizuje komunitní a strategické plánování ve městech a obcích, zajišťuje konzultační činnost v oblasti udržitelného rozvoje, realizuje environmentální projekty a aktivity.