Menu Zavřeno

Projekty, které jsme realizovali

Projekty podpořené z ESF

 • Rozvoj komunitního plánování
  Komunitní plány rozvoje sociálních služeb pro město Odry a Studénka
 • Rozvoj sociální práce v Moravskoslezském kraji
  Workshopy pro pracovníky v sociálních službách
  Vytvoření platformy
  Vzdělávání úředníků v přímé práci s klientem
  Konference Sociální práce v Moravskoslezském kraji
 • Sociální služby v SOH
  Komunitní plány rozvoje sociálních služeb pro mikroregion Hlučínsko-západ.
 • Multikultura
  Aktivity na propojování různých národností pro žáky a studenty SŠ.
 • Kompetenční model
  Projekt zaměřený na podporu osob znevýhodněných na trhu práce.
 • Integra I., II. a III.
  Projekt zaměřený na podporu osob znevýhodněných na trhu práce.
 • Kompetence řídících pracovníků škol
  Kurzy a školení pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.
 • Absorpce
  Projekt zaměřený na rozvoj kompetencí neziskových organizací.

Další projekty a aktivity

 • Zpracování situační analýzy MAP III. ORP Havířov
 • Den Zdraví, partner Moravskoslezského kraje a Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 3 ročníky
 • Den Země, partner Moravskoslezského kraje a Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 3 ročníky
 • Den udržitelného rozvoje, partner Moravskoslezského kraje a IKEA, a.s.
 • Jezdím jinak, partner Moravskoslezského kraje
 • Kampaně na zvýšení informovanosti o třídění odpadů pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, partner EKOKOM, a.s.
 • Administrace Nadace OKD
 • Od 2008 do 2016. Administrace projektů žadatelů.